ឯកឧត្ដម គួច ចំរើន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារអនុវត្តចាំបាច់ និងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលត្រូវអនុវត្តបន្ទាន់

ឯកឧត្ដម គួច ចំរើន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារអនុវត្តចាំបាច់ និងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលត្រូវអនុវត្តបន្ទាន់

ខេត្តកណ្ដាល៖ រសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្ដម គួច ចំរើន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារអនុវត្តចាំបាច់ និងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលត្រូវអនុវត្តបន្ទាន់ ដែលកិច្ចប្រជុំនេះដែរមានការចូលរួមពីឯកឧត្ដម អភិបាលរងខេត្ត នាយក នាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្ត ទីចាត់ការទាំង៥ និងអង្គភាពចំណុះសាលាខេត្ត។